บริษัท ซันน์กิ คอนพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550  ด้วยประสบการณ์ทั้งในด้านการบริการ และ การขาย -เครื่องจักรก่อสร้าง รถบดเดินตามใหม่ New และ จำหน่าย รถขุด รถตัก รถเกรดมือ 2 นำเข้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ คอนกรีตปั้ม อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด รับซ่อม ติดตั้ง ดัดแปลง จากช่างผู้ชำนาญการ เครื่องจักรเกี่ยวกับงานคอนกรีต
 
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เน้นนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีการฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ  มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ  ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดี ให้บริการที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง นำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับราคา รวมทั้งการทบทวนสำรวจความต้องการของลูกค้าในเรื่องต่างๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

เราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนอบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ดังนั้นท่านจะมั่นใจได้ว่า “ เมื่อท่านใช้บริการจากบริษัทฯ จะไม่เป็นเพียงแค่การบริการให้เท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล ”